top of page
kezdő kép - 1.JPG

Programom

0. MI NEM LOPUNK!

1. Valódi vállalkozásfejlesztés

 • gazdaságilag nyitott, de az idegen betelepülők részére határozott feltételeket adó vezetés

 • vissza kell adni a vállalkozási kedvet, ők adják egy város, egy közösség valódi erejét, a sok mikró- kis- és középvállalkozás stabilitást ad - egymást között a gazdaságot serkenti, a dolgozókat hosszútávon foglalkoztatja

 • külön hangsúlyt fektetünk a helyi vállalkozók foglalkoztatására, megerősítésére. Munkájuknak önkormányzat technikai könnyítésére, a városban lehetséges munkák helyieknek, egyszerűsített eljárás során történő kiválasztása, a munkák mind szélesebb körben való szétosztása, egyenlő versenyfeltételek biztosítása, nyílt versenyeztetési eljárások (nem lehet csak egy zárt kör privilégiuma)

 • A város érdekében a megbízhatatlan cégek (be nem jelentett dolgozók, hanyag kivitelezés, határidők túllépése, stb.) szűrése objektív eszközökkel

 • Önkormányzati projektek (EU-s, hazai, vagy saját forrásból) megfelelő minőségtanúsítása, ellenőrzése, utánkövetése.

 • vállalkozásfejlesztési programok ne „kipipálva legyenek”, hanem tényleges tartalommal legyenek megvalósítva.

 • a helyi vállalkozóknak, melyek a családi házas, lakótelepi övezetekben végzik tevékenységüket, modern ipari parkon belüli területek biztosítása

 • nagy látogatottságú üzleti programok, vásárok újjáélesztése

 

 

2. Átlátható és stratégiailag tervezett városgazdálkodás

 • végre ne csak a választások idején (kampányidőszakban) szépüljön, tisztuljon, működjön jól a város

 • a város saját karbantartási hálózatának megújítása szervezése

 • az inert a szeméttelep rendszerének átgondolása, a helyiek és vállalkozók hulladék és veszélyes anyagok beszállításának könnyítése

 • közterületi szemetesek igényes megoldása, lakótelepi szemétgyűjtők rendszerbe illesztése

 • zöld – megújulás, fenntartás. különös gondot fordítunk a meglévő idős faállományra is, hogy azokat minél tovább megtarthassuk, valamint bővítjük, gyarapítjuk az árnyékot és oxigént adó növényvilágot

 • a külterületek is a város részei – az ott élők sem maradhatnak megalázó körülmények között!

 • a város ingatlanjainak felmérése, azok használatának optimalizálása, vagyon megőrzése és a közösségi életbe való maximális bevonása. (nagyon sok sportszervezet és mozgáskultúrával foglalkozó egyesület nem talál helyet a városban**, miközben az önkormányzatnak számtalan erre hasznosítható és átadható ingatlanja van)

 

3. Kommunikáció

 • modern, technikailag az utcákon is megjelenő információs rendszer (programok; közérdekű helyek – gyógyszertár, WC, pékség, ATM, stb.)

 • Sajtószabadság biztosítása helyi szinten – Kaposvár Most médiacsoport, Sonline, KPSVR, stb., mint legnagyobb eléréssel rendelkező médiafelületek traszparens tájékoztatásának biztosítása.

 • Támogatott projektek átláthatóvá tétele – részletes beszámolók nem csak a propaganda eredményekről, hanem a hatékony forrásfelhasználásról is

 

4. Közlekedésfejlesztés

 • a városi közösségi közlekedés reformja, hosszútávú tervezése – keskeny nyomtávú kisbuszok forgalomba helyezése, menetrendbe illesztése, mellékutcákban további buszmegállók kialakítása

 • iskolabusz koncepciójának vizsgálata

 • az úthálózat padkák, járdák, árkok-csatornák tudatos tervezése, építése.
  az alkalmi felújítgatások háttérbe szorítása – pontszerű javítások helyett, átgondolt, strukturált, utcaszintű fejlesztések

 • az intézmények közeli és a lakótelepi parkolási rendek átgondolása

 • az iskolák körüli reggeli gépjárműforgalom, parkolások hathatós megoldása

 

 

5. Kultúra / szórakozás

 • a helyi értékek megóvása, az elszármazott művészek nyomonkövetése, városi programokra invitálása

 • civil szervezetek kulturális kezdeményezéseinek támogatása**

 • meglévő kulturális rendezvények megőrzése, fejlesztése, logisztikai támogatása (pl.: Rippl-Rónai fesztivál parkolási problémák)

 • Kulturális bizottság működésének átalakítása, szakértők, szervezők, aktivisták bevonása a döntéselőkészítési folyamatokba (pl.: nem fordulhat elő, hogy a nemzetközi huszártalálkozó alkalmával a Kossuth téren másfél órát várakozó tömeg döbbenetére a lovas felvonulás nem állhatott meg, csak átvonult)

 • kiemelt figyelmet kell biztosítani a fiatalok kulturált szórakozási lehetőségeinek megteremtésére – tudjuk, hogy fiataljaink Pécsre, és Siófokra járnak éjszakai szórakozóhelyekre. Olyan komplexumot szeretnénk a helyi vendéglátósok és vállalkozók egyetértésével is, hogy megfordítsuk a fenti folyamatot.

 

6. Szabadidő

 • Városunkban is évek óta megjelent egy új trend, miszerint autós fiatalok hétvégente egyre nagyobb találkozókat szerveznek. A városvezetés nem dughatja a homokba fejét, tisztelni kell az ilyen igényeket, ahol az általános szórakozási lehetőségek ellenére igen mérsékelt az alkoholfogyasztás és a dohányzás. Az autós technika és annak kedvelése adja az alapot minderre, ezért olyan területet kell erre kijelölni és fejleszteni, ahol ez összeköthető a releváns vendéglátással is.

 • A fentiekhez kapcsolódóan a rosszallások ellenére valós igény a járműtechnika „élesben” történő próbálgatása, bemutatása. A gyorsulási versenyek legalizálása tervbe kerülhet megfelelő résztvevői, hatósági összhang, szigorú szervezés és biztonsági feltételek mellett.

 • Deseda: ésszerű javaslatok alapján, a tavat és környékét jelenleg is használók bevonásával komplex fejlesztést kell tervezni. A tó mellett élők, ingatlantulajdonosok, horgászok, kerékpárosok, futók, vízi sportok kedvelői, kikapcsolódni vágyók, és nem utolsó sorban a vendéglátósók képviselőit fogjuk tanácskozásra hívni. Mi nem fogjuk véka alá rejteni a tó vízének rossz állapotát, és a már a folyamatban lévő, szokás szerint túlárazott beruházást.

 

7. Sport

 • sport támogatások újragondolása az elért eredmények és sportba bevont fiatalok számának figyelembe vételével,

 • sportszervezetek munkakapcsolatai,

 • rendezvények összevonása,

 • sportok háza program

 • szabadidősportok támogatása**,

 • a profi sportok önkormányzati támogatástól való függőségének csökkentése piaci szereplők bevonásával

 • sportorvosi szolgáltatás fejlesztése

 

8. Egészségmegőrzés

 • az egészséges város program folytatása, félrebeszélés nélkül meg kell teremteni az alapfeltételeket, hogy a füstölő autók, szennyező kémények, illegális égetések szemétlerakók kiszűrésre kerüljenek (rendezett területeken kisebb az esély az illegális szemétlerakásra)***

 • városi vízhálózati rendszer állapotának felülvizsgálata, ivóvíz minőségének javítása

 • Kerékpárút program – meglévő helyi és környező kerékpárutak összekötése

 • Egészségügyi szolgáltatórendszer további fejlesztése – „Szolgáltatóházi” vérvételi állomás bővítése, megalázó körülmények megoldása, képalkotó diagnosztika kapacitásának bővítése

 

9. Szociális fejlesztések, idősgondozás, gyermekeink helyzete

 • a szociális gondoskodás erősítése figyelembe véve a korosodó városképet –önkormányzati működtetésű Liget otthon férőhely bővítése, mert a jelenlegi kapacitás 60 fő, a várólista 100 fő!

 • Az iskolák a mieink! Ide a helyiek járnak, nem a távolról döntést hozók gyermekei, minden eszközt be kell vetni, hogy az iskolák újra önkormányzati működtetésbe kerüljenek!

 • Az alternatív oktatási módszerek (pl: Waldorf) támogatása

 • Menzák reformja! – gyermekeink étkezése nem lehet üzleti érdek tárgya

 • Védőnői szolgáltatás fejlesztése

 • Otthonápolási szolgáltatás újraszervezése

 

 

10. Egyéb, lakossági igényeken alapuló fejlesztések

 • „Állj meg egy percre, vidd a helyi készítésű friss tejet és pékárut” program

 • játékos város program…

 

11. 100 apró program!

 •  a mindennapi életünket megkeserítő illetve az azt könnyebbé tehető apró feladatok gyűjtése és megvalósítása – (a napi „lappangó” stressz csökkentése)

 

12. Tényleges demokrácia kialakítása, ahol senkinek nincs félnivalója politikai hovatartozása miatt

 • Olyan városvezetés felállítása a cél, ahol mindenki, legyen akár jobb, akár baloldali, nyíltan hallathassa hangját, ahol a közgyűlés minden véleményt meghallgat, és támogat minden olyan kezdeményezést, ami a város fejlődését elősegíti.

Ha bármely ponttal is nem értesz egyet azzal már megtisztelsz! Megtisztelsz, mert ezek szerint foglalkoztál vele.. ;) Itt kezdődik a demokrácia - egyedül nem alkothatok városi programot, azt csak veletek együtt. A végeredményt egy közös munkának kell megelőznie, annak pedig egy demokráciában normális része a vita, a kulturált - szerencsés esetben - építő jellegű kritika.

bottom of page