• Szükségesnek gondolom, hogy olyan ügyekben is állást foglaljunk, és képviseljük őket a döntéshozók előtt, melyek a választókerület határain túlmutatnak, országos jelentőségűek:

2021.08.05
 • Önálló és szabad iskolák (valódi versenyszellem politika nélkül), melyek alkalmazkodnak a helyi igényekhez, a lemaradóknak országos szinten biztosítjuk az esélyegyenlőséget.
 • Valódi duális képzés megszervezése, ahol az oktatási intézmények, és a gyakorlati helyek - leendő munkáltatók - egyaránt érdekeltek a minőségi oktatás megvalósításában. Összefügg többek közt a '1Köznevelési intézmények szemléltető eszközeinek fejlesztése, beszerzése' programmal.
 • Közétkeztetés központosításának 'lebontása', de az 'Önálló iskolákat program' keretében kizárólag az az mellett döntő intézményekben, ahol vállalják a helyi számon kérhető konyhák működtetését.
 • Kórházi várólisták csökkentése! - aki még nem járt közegészségügyi intézményben az is hallott róla, aki járt az már hallani sem akar róla,,,
 • Kórházi kommunikáció egységesítése - az egyik intézményt dicsérik, másikról rémhírek terjengenek - a belépéstől a (pandémia miatti korlátozások alatti) látogatások, a visszahívásoktól az idegtépő folyosói várakozásig a beteg-asszisztens-nővér-orvos kommunikációt javítani szükséges - ez sok konfrontációtól mentesít minden szereplőt!
 • Valódi életpálya modellek kidolgozása, melyek vonzóak a pályakezdéshez, és pályán maradáshoz egyaránt. - ennek szoros része a politikai ejtőernyősök által végzett 'szorgos' munka, melyre válaszul a még maradó szakembergárda is 'visszafogottabb' teljesítményt produkál...
 • Létminimum biztosítása - az állam sem mindenható, a pénztárcája sem végtelen, de szükséges egy olyan életminőségi minimum biztosítása, mely minden állampolgárnak alkotmányos joga. A minimálbért- és a minimálnyugdíjat ezzel a köztudat összekapcsolja...
 • az előzőhöz csatlakozik egy ún. infrastrutúrális létminimum biztosítása - a többségnek természetes a szennyvízcsatorna, az iható víz, természetes a szilárd útburkolat, de van ahová egy esőzés után csak 4x4-es mentő tud behajtani, a szennyvizet jobb esetben még szippantani kell - ha nem, a környező talajt terheli...
 • 2022-re meg kell végre határozni egy minden szempontra kiterjedő 'életfeltétel minimumot', melyben fel kell állítani a prioritásokat, vállalható ütemtervet, valamint tudomásul kell venni a többségnek, hogy a XXI. század első negyede vége felé Európa közepén a látványberuházások optikai tetszetősége nem kaphat előnyt, míg sokan az 'alapokat' is nélkülözik!
 • Panelprogram újraindítása. A panel technológiával, kb 60 éve épült lakóházak problematikájának áttekintése, megoldási javaslatok kidolgozása - szigetelés, nyílászárók, fűtés, klimatizálás, napelem, lift, tárolók, lépcsőház - van aholez mind rendben? -mert akkor ezt a programsort törlöm... a klimatizálás elérhetetlennek tűnik? -lehet, de az egyre tüzesebb nyarak során a 30 fok feletti panelos éjszakák már-már túlélő showba fordulnak...
 • Országos bérlakás építési program. Az egyes térségek munkaerőpiaci vonzerejét növelheti a letelepedés megkönnyítése, mely a jelenlegi, a hitelekkel túlterhelt, saját tulajdonú ingatlanok okozta röghöz kötöttség miatt nehézkes. Bár önmagában ellentmondásosnak tűnik, de a mobilitás megkönnyítése a letelepedést is könnyítheti.
 • Építőipari körbe-tartozások, teljesítési problémák megoldásának szakmai támogatása, a KKV-k szerepvállalásának elősegítése nem a multik kárára, hanem velük együttműködve.
 • Ár- és belvízvédelem áttekintése, benne a villám-árvizek következményeinek megelőzése. Az ilyen beruházások az időjárási viszonyok szélsőséges megváltozásai miatt nagyon gyorsan megtérülő beruházásokká válhatnak.
 • Választott tisztségviselők maximum 2 ciklusra történő választhatósága - a bebetonozott bársonyszékek kényelmes embereket eredményeznek. Egy teljesítményalapú társadalmat nem irányíthat olyan tisztségviselő, aki nem mutat megfelelő aktivitást.
 • A közhivatalokban meghirdetett egy-ablakos rendszer gyakorlati megvalósítása
 • Euro-övezetbe történő belépés támogatása, mely jelentősen csökkentené a Magyarország határain kívüli piaci viszonyok belföldi hatásait.
 • Olyan egyéb, nagyobb jelentőségű ügyek, melyek kisebb nyilvánosságot kaptak az eddigiekben, de amennyiben előrelépés érhető el, akkor azt mindenki pozitív hatásként érzékelheti, akár a mindennapjaiban is. Ilyenek például
 • a minőségi kábeles antenna + internet szolgáltatásban is a valódi versenyhelyzet teremtése,
 • Webes kereskedelem szabályozása (valódi raktárkészlet kontroll)
 • Proaktív sajtófigyelés
 • Területi alapú - benne városi - rendszámok bevezetésének szorgalmazása
 • Közműszámlák közérthetővé tétele